CAD/CAM & Konstruktion

Våra kunders krav på snabba leveranser har bidragit till vår höga tillverkningskapacitet. Detta har vi kunnat uppnå med att använda CAD & CAM i vår konstruktion. Detta har låtit oss kunna automatisera delar av vår tillverkning och på så sätt ökat våra leveranser. Samtidigt som vi håller samma höga kvalitet och producerar med ökad precision och noggrannhet. 

Vad är CAD & CAM?

Enkelt sagt är CAD/CAM programvaror till datorer och datorstyrda maskiner som används för att designa och tillverka produkter. CAD står för computer-aided design, denna datateknik används för design och designdokumentation. Den skapar ritningar som används för att ge instruktioner till de datorstyrda tillverkningsmaskinerna. 

CAM står istället för computer-aided manufacturing och är i sin tur en programvara använder designen som skapats genom CAD programvaran för att tillverka fysiska delar. Denna metod används främst för att bearbeta prototyper och färdiga produktionsdelar. Detta låter oss automatisera delar av våran produktion så att produkter kan produceras i ett högre tempo men även med en hög precision

Hos Värnamo Trådgnist AB använder vi CAD för att konstruera ritningar till våra CAM system som vi sedan använder till våra CNC maskiner. Med detta så kan våra erfarna CNC operatörer snabbt skapa konstruktioner och prototyper som vi sedan levererar ut till våra kunder i en stor kapacitet. Du kan läsa mer om vårt arbete med CNC här

Våra program

Hos Värnamo Trådgnist använder vi mjukvaror som Solidworks. EdgeCAM, PEPS och Cimco för att konstruera och bereda våra program.